Onderstaande tekst is een beknopte samenvatting van het bondsreglement betreffende voetbalongevallen. De volledige tekst kan je terugvinden op de extranet website van de KBVB, titel 21: de verzekeringen of via deze link.

Welke stappen moet je volgen wanneer je gekwetst raakt tijdens de training of een wedstrijd:

 1. Je vult binnen de 5 dagen onderstaand formulier in.
 2. Dan print je het document ‘medisch getuigschrift’ dat je onderaan deze pagina kan downloaden. Op dit medisch getuigschrift vul je zelf de datum in van het ongeval / je naam / de clubnaam Fenixx BeigHum en een beschrijving van het ongeval (zoals vermeld in het online formulier 'aangifte ongeval'). Ook dien je het getuigschrift te voorzien van een klever van de mutualiteit en te tekenen (kadertjes bovenaan).  
 3. Vervolgens laat je dit medisch getuigschrift invullen door de geneesheer en mail je dit binnen de 10 dagen naar Bart VERLOOY (gc@fenixxbeighum.be). 
 4. Fenixx BeigHum kan nu pas de ‘aangifte van ongeval’ digitaal doorsturen en ontvangt een ontvangstbewijs dat aan de gekwetste wordt toegestuurd.
 5. Bij volledig herstel vult een geneesheer dit ontvangstbewijs/attest van genezing in en moet de betrokkene dit document samen met alle bewijsmateriaal (enkel een overzicht van de mutualiteit telt) bezorgen aan Bart VERLOOY. Het is NIET de bedoeling om dit bewijsmateriaal in de witte brievenbus te droppen zonder Bart hiervan op de hoogte te brengen!
 6. De uitbetaling gebeurt achteraf door de penningmeester.


Wij willen er de aandacht op vestigen dat:

 • De verantwoordelijkheid van de club (verzekering) eindigt een half uur na de laatst deelgenomen match of training.
 • De verzekering van de Voetbalbond slechts tegemoet komt volgens de voorziene modaliteiten in het verschil tussen het officieel barema van de honoraria en verpleegkosten zoals dit resulteert uit de toepassing van de nomenclatuur van de gezondheidszorgen in uitvoering van de wetgeving op de Z.I.V., enerzijds, en de tussenkomst van de wetsverzekeraar (ziekenfonds), anderzijds. Dit is steeds maar een deel van de gemaakte kosten.


Opgelet!

 • terugbetaling kinesitherapie: enkel mits voorschrift van de geneesheer ofwel reeds op ‘medisch getuigschrift’ ingevuld of via apart voorschrift, en enkel mits goedkeuring door de KBVB. Op de onkostennota van de kinesist moet de datum van elk der behandelingen vermeld worden (dus niet enkel begin en einddatum)! Voor elke nieuwe of aanvullende reeks kiné-oefeningen moet een nieuw doktersattest onmiddellijk aan Bart VERLOOY bezorgd worden, teneinde ook hiervoor een toelating van de KBVB te bekomen.
 • de terugbetaling gebeurt in 1 keer, na verklaring van genezing en dus na afsluiten van het dossier.
 • wiens dossier niet afgesloten is, is niet speelgerechtigd!
 • een ongevaldossier vervalt automatisch 2 jaar na de ongevalverklaring of van het laatste attest in het dossier.


BELANGRIJK
GEEN aangifte dossier indienen op eigen houtje! Een aangifte is gebonden aan termijnen! 

Bijlage