Vanaf 9 oktober 2023 zijn er aanpassingen aan de verkeerssituatie in Beigem. 

We brengen het mobiliteitsplan in de praktijk:

⬆ De Beigemsesteenweg zal ingericht worden voor enkelrichtingverkeer. Zo ontstaan er twee lussen om de circulatie naar de twee afdelingen van de school vlotter te laten verlopen en terzelfdertijd doorgaand verkeer te mijden uit de dorpskern. Ten noorden van de Gemeentehuisstraat kan, met gemotoriseerd verkeer, enkel in noordelijke richting gereden worden. Ten zuiden van de Gemeentehuisstraat kan enkel in zuidelijke richting gereden worden.

⬆ Ook de Molenstraat zal gedeeltelijk enkelrichting worden. Dit voor het stuk tussen de G. De Donderstraat en de Beigemsesteenweg. Hier kan enkel in westelijke richting gereden worden.

❗ We voeren een zone 30 in op de Beigemsesteenweg (kasseiweg). Ook de woonstraten grenzend aan deze steenweg krijgen een verlaagd snelheidsregime. De zone 30 staat aangegeven op het bijgevoegde plan in rood. Ook de blauwe zone krijgt een verlaagde snelheid van 30km/u, maar deze krijgt bijkomende maatregelen van een fietszone.

 De Gustaaf De Donderstraat, de Molenstraat tussen Beigemsesteenweg en Bunderstraat en de Gemeentehuisstraat worden een fietszone. In een fietszone mag het gemotoriseerd verkeer de fietser niet inhalen. In een fietszone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Dit maakt fietsen aangenamer en veiliger.  

https://www.grimbergen.be/mobiliteitsplan-uitrol-beigem